Usługi

Firma Motodrag oferuje usług w zakresie wypalania laserowego blach, profili zamkniętych, rur i kształtowników ze stali czarnych i nierdzewnych oraz:

1) Gięcia blach na prasie krawędziowej

Gięcie – rodzaj technologii obróbki materiałów (najczęściej metalowych) polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. Jeżeli w wyniku tej obróbki otrzymuje się przedmiot zakrzywiony to mówimy o wyginaniu.

Maksymalna długość gięcia: 2,5m.

2) Spawanie metodami MAG / TIG

Metoda MAG (Metal Active Gas) to proces spawania lukowego elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub mieszanek gazowych. W procesach spawania metodą MAG jako gazy osłonowe stosuje się dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą: argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne.

Metoda TIG to proces spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego. Gazy wykorzystywane do osłaniania obszaru spawania w metodzie TIG to: argon, hel lub ich mieszanina (podobnie jak w metodzie MIG).

3) Kompleksowe obróbki ślusarskie

4) Cięcie na pile

Cięcie laserowe stanowi nowoczesną metodę obróbki o dużo większych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Podstawowa różnica tkwi w stosowanym czynniku tnącym, który w przypadku cięcia laserowego stanowi gorący promień lasera oraz gaz techniczny o dużej czystości.